W dniu 5 września 2019 roku Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski poinformował Wójta Gminy Szumowo o zakwalifikowaniu do dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne” na odcinku 3700 m do 5786,96 m. Wysokość dofinansowania to kwota 1 637 218,00 zł. Jest to już drugie wsparcie finansowe na tą budowę.

3 lipca 2019 roku gmina otrzymała 1 664 125,00 zł na pierwszy etap budowy. Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą ukończyć tą budowę jeszcze w tym roku.
Drugi etap ze względu na nadchodzący okres zimowy zakończony zostanie do 30 maja 2020 roku.
Łączne wsparcie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 3 301 243,00 zł.

Kolejną inwestycją drogową prowadzoną przez gminę jest budowa ul. Kozłowskiego w Szumowie wraz z łącznikiem do wiaduktu.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane a ich wartość to 2 196 689,00 zł. W tym przypadku wartość pozyskanych środków zewnętrznych to kwota 1 400 000,00 zł. Współfinansujacymi są firmy z terenu Szumowa: Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j. i Przedsiębiorstwo Wielkobranżowe ROLBUD Sp. z o.o. Właściciele tych firm przekazali, również bezpłatne tereny pod budowę tej ulicy o wartości blisko 0,5 mln zł.
Dzięki tym inwestycjom w 2019 roku pobudowane zostanie na terenie gminy 4639 m dróg i zostanie wykonany remont odcinka drogi o długości 1700 m.
Gmina Szumowo dofinansowała, również budowę drogi powiatowej w Paproci Dużej na kwotę 750 000,00 zł.
Łączna kwota zainwestowanych środków na budowę dróg i wykup ziemi pod drogi w 2019 roku sięga kwoty około 10 mln zł.