W dniu wczorajszym 12 września 2019 r. odbyła się gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 Dywizji”, w ramach obchodów 80. Rocznicy Bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w 1939 roku.

Do rywalizacji stanęło 4 drużyny ze szkół podstawowych z gminy Szumowo i Andrzejewo tj. Szkoła Podstawowa w Szumowie, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce, Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonia oraz Szkoła Podstawowa w Andrzejewie.

W ramach gry terenowej młodzież miała okazję do uczestnictwa w „żywej” lekcji historii. Motywem przewodnim zabawy było w sposób nietypowy i atrakcyjny pokazanie poszczególnych wydarzeń z całego dnia bitwy, stoczonej we wrześniu przez 18 Dywizję Piechoty, 80 lat temu. Pięcioosobowe grupy poruszały się rowerami wraz z opiekunami od punktu do punktu przy wykorzystaniu map. W każdym punkcie musiały wykonać określone zadania, np. bieg przez opony, rzut granatem, udzielenie pierwszej pomocy, użycie wykrywacza metalu do znalezienia łusek czy przeniesienie rannego na noszach. Trasa gry zaczynała się przy byłej Szkole Podstawowej w Łętownicy, a kończyła w Andrzejewie. Na zakończenie czekał na wszystkich ciepły poczęstunek. Drużynom biorącym udział w grze terenowej zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody. W końcowej kwalifikacji wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ołdakch Polonia –

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Skład drużyny ze Szkoły Podstawowej w Szumowie był następujący:
- Krzysztof Gwardiak,
- Piotr Gwardiak,
- Maja Dmochowska,
- Mikołaj Werpachowski,
- Patryk Mostowski.
Opiekunami grupy byli: Pani Katarzyna Dmochowska i Pan Zbigniew Komor.

Przypominamy, iż główne obchody 80. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem odbędą się w sobotę 14 września 2019r. od godz.10:00 i niedzielę 15 września 2019r. od godz. 9:00. Rozpoczną się one przy pomniku w Łętownicy.

Galeria zdjęć: