Szanowni Rolnicy Gminy Szumowo

Wójt Gminy Szumowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.
Proszę o pilne wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Gminy Szumowo, pokój 4. Deklaracje będą przyjmowane do 10.10.2019r. włącznie. Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Szumowo.
Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.
Właściciel odpadów powinien złożyć i związać czarną folię w paczki po 30 kg. Proszę o zwrócenie uwagi aby folie były czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń, i ziemi, powinna być przechowywana u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na niej błoto, woda czy śnieg.
W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Szumowo pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

Informacja i deklaracja do pobrania :

Informacja1

deklaracja