W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Szumowo o przekazywanie pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie lub policji wszystkich informacji dotyczących osób starszych, samotnych, ubogich oraz ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością wymagających pomocy i wsparcia w okresie zimy. Nie bądźmy obojętni również wobec osób nietrzeźwych, które przebywają na mrozie.

Ponadto, jeśli wśród osób lub rodzin zauważycie Państwo inne niepokojące sytuacje związane z codziennym funkcjonowaniem, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w celu podjęcia odpowiednich działań.

Wspólnie możemy im pomóc.

Telefony do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie nr telefonu (86) 4768011 w. 10 lub 11
ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
Policja nr 997 lub 112