Dnia 10 października 2019 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman odebrał symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymana wysokość dofinansowania to kwota 1 637 118,46 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 3 274 236,92 zł .Drugi etap przebudowy i rozbudowy drogi gminnej to odcinek o długości 2069 mb. Jest to kolejne wsparcie finansowe na tą budowę.

Pierwsze wsparcie finansowe z FDS na przebudowę i rozbudowę drogi Srebrna-Kalinowo- Ostrożne o długości 3700 mb gmina otrzymała w dniu 23 lipca 2019 roku. Całość inwestycji określa się na kwotę 3 560 599,44 zł z czego 1 664 125,05 zł stanowiło dofinansowanie.

W przebudowie i rozbudowie drogi planowana szerokość jezdni asfaltowej wynosić będzie 5m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 1m. Budowa drogi obejmuje także odwodnienie całego odcinka poprzez podczyszczenie i zapewnienie pełnej drożności rowów przydrożnych. W planach rozbudowy drogi projekt zakłada wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową o ruchu okrężnym typu „małe rondo” o średnicy 12m, co znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.