Fundacja Banku Ochrony Środowiska już od 10 lat zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży z całego kraju. Pokazujemy jak istotna w naszych czasach jest ochrona środowiska, dbanie o otaczający nas świat i edukacja młodego pokolenia. Dzięki naszym projektom uczniowie poszerzą wiedzę zawartą w programie szkolnym, uczą się samodzielności w poszukiwaniu informacji i pewności siebie w prezentowaniu ich. Dla nauczycieli sa okazją do podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwijania w uczniach umiejętności w grupie.

Pozyskiwanie energii z tradycyjnych źródeł jest przyczyną wielu problemów ekologicznych, dwa z nich, niezwykle istotne to smog i zmiany klimatu. Jednym ze sposobów walki z nimi jest rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Więcej informacji o projekcie POSTAW NA SŁOŃCE do pobrania:

Informacja1

Informacja2

Informacja3

Informacja4