Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 643.444,84 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” oraz środkom finansowym z budżetu Gminy Szumowo w kwocie 245.395,82 zł, zakończyła się termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 888.840,66 zł.

Po przeprowadzonej inwestycji zmienił się całkowicie wygląd budynku. Został ocieplony, wymieniono dach, okna i drzwi. Dodatkowo wykonano modernizację oświetlenia, założono instalację fotowoltaiczną oraz przeprowadzono regulację instalacji centralnego ogrzewania.

W wyniku przeprowadzonych prac zostaną obniżone koszty ogrzewania, wykorzystana zostanie energia pochodząca ze źródeł odnawialnych oraz nastąpi poprawa warunków użytkowania budynku.

To nie koniec inwestycji w budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Dodatkowo zostanie przeznaczona kwota ok. 200 tys. zł z budżetu Gminy Szumowo na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły. Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu dostosowania klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, ponadto planowana jest rozbudowa o salę przedszkolną.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przed i po inwestycji :