Z radością informujemy, że wśród laureatów wojewódzkich konkursów jest troje uczniów z Szumowa. W X edycji Wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

III MIEJSCE zdobył BARTOSZ BAGIŃSKI z klasy VIIIa. Cele tego przedsięwzięcia to między innymi: pogłębianie wiedzy o historii bibliotek, przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia, rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni oraz samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. W X edycji Wojewódzkiego konkursu na fraszkę lub wiersz o bibliotece „Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka” II MIEJSCE w kategorii: szkoła podstawowa klasy IV-VIII przyznano JULII KUREK z klasy V b oraz WYRÓŻNIONO KLAUDIĘ SZEWCZYK z klasy VI a. Uczestnicy tego konkursu rozwijali kompetencje czytelnicze oraz doskonalili umiejętność stosowania pisemnych form wypowiedzi. Oba konkursy odbyły się pod Honorowym Patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Lucyna Selerowska – nauczyciel bibliotekarz