W listopadzie br. zakończono termomodernizację budynku biurowo-warsztatowego w Szumowie, który służy za siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 359 623,92 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-warsztatowego w Szumowie” oraz środkom finansowym z budżetu Gminy Szumowo w kwocie 197 559,97 zł. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 557 183,89 zł. Dofinansowana inwestycja służy ochronie środowiska i ma na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Po zrealizowanej inwestycji zmienił się wygląd budynku i estetyka ścian zewnętrznych. W zakres prac weszło docieplenie stropodachu pełnego nad budynkiem, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych kondygnacji nadziemnych, wymianie starych okien z częściowym ich zamurowaniem oraz wymianie starych drzwi zewnętrznych. Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę kotłowni węglowej na nową na pellet, modernizację c.w.u. obejmującą wymianę podgrzewaczy elektrycznych na nowe współpracujące z instalacją fotowoltaiczną o mocy 3,12 kWp składającej się z 12 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy nominalnej 260W oraz modernizację oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i regulacji.

Warto przypomnieć, iż pod koniec października br. została zakończona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej, natomiast w 2020 roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej.