Przed Bożym Narodzeniem włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji PCK „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2019 ”. Dnia 5 i 6 grudnia wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunką koła panią Anną Mioduszewską oraz nauczycielami panem Markiem Tymińskim, panią Agnieszką Boguską i panią Marleną Nowak we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie, przeprowadzili  na terenie Srebrnej, Pęchratki Polskiej i Rynołt zbiórkę pieniędzy.

 

Przed wyjściem w teren Szkolne Koło PCK musiało przygotować : zgody rodziców na udział w akcji ich dzieci, zgodę pani dyrektor, listy wpłat pieniędzy, legitymacje członkowskie, znaczki dla wpłacających, słodycze oraz plakaty.
W trakcie całej akcji udało się zebrać w sumie 1720 złotych. Zebrane pieniądze i listy wpłat przekazane zostały do Oddziału Rejonowego PCK w Zambrowie.
Z zebranych środków zakupione będą paczki świąteczne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wśród osób korzystających ze wsparcia organizacji czerwonokrzyskiej będą również uczniowie naszej szkoły, więc młodzież tym chętniej angażuje się w pomoc.
Członkowie Szkolne Koło PCK wykazali się ogromnym zaangażowaniem, pokazali swoje bardzo gorące serca pełne nadziei i wiary w to, że jeśli tylko chcemy to potrafimy i możemy pomagać.
Wszystkim ludziom wielkiego serca którzy przyłączyli się do Akcji serdecznie DZIĘKUJEMY .
Anna Mioduszewska opiekunka SK PCK