Zakończono prace na budowie „łącznika” ul. Kpt. A. Kozłowskiego z wiaduktem na drodze S8 w kierunku Białegostoku i przebudowie ul. Kpt. A. Kozłowskiego.
Na inwestycję czekali mieszkańcy Szumowa, gdyż nowa droga wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych poza centrum miejscowości. Pojazdy z ul. Kpt. A. Kozłowskiego i ul. Cmentarnej, zamiast przez centrum Szumowa, będą mogły korzystać z łącznika i wyjeżdżać bezpośrednio na wiadukt przy S8. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo w centrum Szumowa i zmniejszy się uciążliwość ruchu samochodów ciężarowych dla mieszkańców miejscowości.

Zakres prac obejmował przebudowę 464 mb ul. Kpt. A. Kozłowskiego i budowę 406 mb łącznika z wiaduktem. Szerokość jezdni wynosi 7 m, przy której zaprojektowany jest również chodnik o szerokości 1,5 m oraz ścieżka rowerowa. Budowa drogi obejmowała także prace związane z przebudową wodociągów, linii energetycznej oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego.
Realizacja inwestycji możliwa była dzięki Zakładowi Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J., który przeznaczył na nią dofinansowanie w wysokości 1 mln 200 tys.zł i przekazał nieodpłatnie grunty pod budowę. Firma „ROLBUD” wniosła wkład finansowy w wysokości 200 tys.zł i również nieodpłatnie przekazała grunty pod budowę łącznika. Gmina Szumowo włożyła wkład własny w wysokości 859 tys. zł i nadzorowała cały proces realizacji.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. Całkowity koszt inwstycji wyniósł 2 mln 259 tys.zł

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z inwestycji.