PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejon Energetyczny Łomża w miejscowości:

• Krajewo Budziły (ST 2-1358) - bud nr 23, 24; gm. Szumowo
• Krajewo Budziły (ST 2-638), Żabikowo Prywatne (ST 2-1534) - mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej w godz. od 7:00 do 17:00 dnia 27.02.2020 r.

Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej: http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta.
Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od 7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo)