BIBLIOTEKA GMINNA W SZUMOWIE
zaprasza Czytelników do wypożyczania książek.

Nowe zasady korzystania z biblioteki:

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że nasza biblioteka będzie działała według następujących zasad:

1.Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust(maseczka lub chusta itp.)

2. Po wejściu do biblioteki Czytelnik ma obowiązek odkażenia rąk lub założenia rękawiczek.

3. Stanowisko do wypożyczania książek znajduje się tuż przy wejściu do biblioteki. Jest ono wyposażone zgodnie z wymogami epidemiologicznymi. Tu zostawiamy książki do zwrotu.

4. Zwrócone książki po wypisaniu z konta Czytelnika zostaną poddane 14 dniowej kwarantannie! Po tym czasie zostaną włączone do księgozbioru biblioteki.

5. Wolny dostęp do książek zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!

6. W bibliotece może przebywać równocześnie 2 czytelników.

ZACHOWAJMY OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

W związku z ograniczeniem wolnego dostępu do półek zachęcamy do korzystania z katalogu on-line biblioteki i przygotowanie sobie listy książek, które chcieliby Państwo wypożyczyć. Dostęp do katalogu na stronie biblioteki w zakładce w lewym, górnym rogu:   http://www.szumowo.naszabiblioteka.com/                            

                                                                                   Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Gminna Biblioteka w Szumowie