Gmina Szumowo w ramach złożonego wniosku otrzymała dofinasowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach umowy zostanie odebranych i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 172,7 Mg odpadów od rolników, którzy złożyli deklaracje. W najblizszym czasie nastąpi procedura wyboru wykonawcy. Początek odbioru odpadów zaplanowany jest na przełom czerwieca i lipca. Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych naszego środowiska.