15 maja ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła+. Działanie to będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wnioski będą składane do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Do podziału między gminy, tym razem będzie 180 mln zł. 75 000 zł przeznaczonych jest dla gminy Szumowo.

Zdalna szkoła+ to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100 proc. dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W pierwszym etapie programu „Zdalna szkoła” do podziału było 187 mln zł. Głównym kryterium podziału środków między jednostki samorządu terytorialnego była liczba uczniów.

Uczniowie, którzy nie mają komputera do nauki zdalnej mogą wypożyczyć sprzęt ze szkoły. Taką potrzebę zgłasza rodzic do wychowawcy lub dyrekcji placówki.