W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Zambrowskiego.
Udzielanie porad prawnych odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres osoby dyżurującej (wykaz poniżej) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór: https://darmowapomocprawna.ms.Rov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem- koronawirusem.html).
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon., a fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.
Ponadto, informacje o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, tel. 86 271 24 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poniżej w załączniku Jednostki prowadzące, adresy, dni oraz godziny dyżurów.

Załącznik nr 1