Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywają się w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

W 2020 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu.

 Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym:

15–29 stycznia

15–31 lipca

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

1-26 czerwca 

1–23 grudnia

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

1 -26 czerwca 

1–23 grudnia

Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Ich tożsamość, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie: tel. 85 749 77 31 lub 85 749 77 44.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm

 Dziękujemy za przychylność i współpracę oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiety

Plakat informacyjny