Gmina Szumowo otrzymała propozycję zorganizowania kursu komputerowego dla osób dorosłych. Osoby w wieku 25-50 lat powinny posiadać maksymalnie średnie wykształcenie. W przypadku osób powyżej 50 r.ż. wykształcenie nie ma znaczenia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chciałyby wrócić na ścieżkę zawodowo, ale także dla aktywnych zawodowo, które chciałyby uzyskiwać dodatkowy dochód. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby bezrobotne. Warunkiem realizacji projektu jest zebranie grupy min 16 osób z terenu naszej gminy. Kurs przeprowadzony będzie jesienią b.r. Czas realizacji to ok 80 godzin. Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma na własność laptop, na którym będzie pracował podczas zajęć. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Szumowo osobiście lub pod nr tel. 86 476 80 12 lub 86 476 80 12 wew. 26. Pierwszy etap zgłoszeń prowadzony jest do 03.07.2020r. 
Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia sie na kurs.

Formularz rekrutacyjny

Ankieta

CV