02.07.2020 r w Zambrowie gościł Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Na terenach zielonych nad zalewem miejskim spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z powiatu zambrowskiego. Gminę Szumowo reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska. Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty wręczył przedstawicielom władz powiatowych i gminnych symboliczne bony w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych tzw. „Tarcza dla Samorządów”. źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Wysokość środków finansowych otrzymanych przez Gminę Szumowo to  826.076 zł.  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Otrzymane wsparcie finansowe Gmina Szumowo może wykorzystać na realizowane lub nowe inwestycje gminne.