121 lat temu 15 lipca w Paproci Dużej ślub wziął Józef Piłsudski z Marią Juszkiewiczową.  Upamiętniając te wydarzenie oraz postać Józefa Piłsudskiego Panie z KGW Paprotki z Paproci Dużej z przewodniczącą Justyną Cygan -główną inicjatorką projektu- wyremontowały budynek po starej zlewni mleka i otworzyły tam Izbę Pamięci im. Józefa Piłsudskiego. Projekt dofinansowany został przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie” w kwocie 40000zł oraz Gminę Szumowo w kwocie ok 56300 zł. Środki przekazane przez Gminę Szumowo przeznaczone zostały na remont zewnętrzny budynku (elewacja budynku, docieplenie fundamentów i stropodachu oraz remont przyłącza kanalizacyjnego). 
Na uroczystość otwarcia 17.07.2020 r zebrało się wielu znamienitych gości:  proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP Andrzejewo ks.Jerzy Kruszewski, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Pani Anna Śliwowska oraz Pani Gałczyk Urszula reprezentujące Senatora RP Marka Adama Komorowskiego, Wicestarosta Zambrowski Jacek Murawski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” Iwona Wiernicka, Z-ca  Wójta Gminy Szumowo Hanna Szabłowska, Skarbnik Gminy Szumowo Halina Dmochowska, Dyrektor GOK w Szumowie Michał Selerowski, sołtys wsi Paproć Duża Zdzisław Rybakiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej Elżbieta Lemańska, Radny Gminy Szumowo Zbigniew Dzierka, Prezes OSP w Paproci Dużej Andrzej Pskiet oraz poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej i delegacja strażaków. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11. Po przemowach przewodniczącej KGW Paprotki Justyny Cygan i zaproszonych gości nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie zebrani goście zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy poświęconej pamięci Józefa Piłsudskiego. Popijając mocną, czarną i słodką herbatę, w której lubował się Marszałek podziwiać można było przygotowane eksponaty. Dużą pomoc merytoryczną podczas przygotowywania wystawy włożył Pan Józef Głębocki – za co należą się mu szczególne podziękowania. Część okazów wystawionych podczas wystawy pochodziła z prywatnych zbiorów Pana Głębockiego. Podczas wystawy można było również obejrzeć przedmioty należące do żołnierzy polskich, którzy zamordowani zostali przez bolszewików podczas bitwy w 1920r, a których szczątki pochowano na cmentarzu w Szumowie 16 marca 2018r.
 
W niedzielę 19.07.2020 r Izbę Pamięci im. Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej zwiedzali mieszkańcy gminy Szumowo.
 
Dzięki takim osobom jak Panie z KGW Paprotki i inne zaangażowane w to przedsięwzięcie osoby możemy mieć pewność, że historia o naszych Wielkich Polakach nigdy nie zaginie.