Wyjdź z domu!

Zastosuj środki bezpieczeństwa!

Zabierz Rodzinę!

Spędzaj wolny czas bez TV i komputera!

                                                Odwiedź teren byłej szkoły w Łętownicy!

                                                Zobacz i weź udział w atrakcjach przygotowanych 

                                                przez KGW "Łętowianie"!

Tymi hasłami członkowie KGW Łętowianie z Łętownicy zachęcali mieszkańców swojej miejscowości oraz całej gminy Szumowo do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt KGW, wychodzący na przeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Członkowie KGW Łętowianie podejmują działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zachęcają mieszkańców Łętownicy i całej gminy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych.

Ich działania podzielone zostały na 3 etapy:

Pierwszy etap obejmował prace porządkowe w miejscach publicznych miejscowości Łętownica.

Drugim etapem był cykl spotkań organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie.

Trzeci etap odbył się 19.07.2020r i obejmował organizacje organizację gier i zabaw edukacyjno-zręcznościowych dla dzieci i młodzieży w „różnym wieku”. Dopisała pogoda jak też uczestnicy. Jesteśmy dumni z mieszkańców, iż biorą tak czynny udział w przedsięwzięciach KGW Łętowianie i je propagują. Członkowie KGW Łętowianie pragną podziękować za przybycie młodym Rodzinom, które nie mieszkają obecnie w Łętownicy, ale ich członkowie wywodzą się z niej. Ich obecność bardzo ich ucieszyła i powiększyła grono odbiorców działań. Na spotkanie przybyła również Rodzina Pana Karola Klimaszewskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Dżentelmenów Wiejskich Konopki Jałbrzyków Stok. Panie animatorki – wolontariuszki Arleta Libuda i Iwona Żukowska prześwietnie zaplanowały i przeprowadziły gry i zabawy dla wszystkich uczestników imprezy. Oprócz tego KGW Łętowianie oferowało mały kącik gastronomiczny. Wszystkim towarzyszyła słoneczna aura, humor, zabawa, radosne i serdeczne rozmowy. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach. Realizacja działań zawartych w powyższym projekcie jest dofinansowana ze środków Programu „Działaj lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

 

.