W ostatnim czasie na terenie gminy Szumowo przeprowadzane są remonty szkół i budynków komunalnych.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela)

Mając na uwadze konieczność wykonania robót termomodernizacyjnych oraz poprawę estetyki komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej, zdecydowano o przeprowadzeniu remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza, a także ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, montaż rur spustowych, instalacji odgromowej, elementów ślusarki. Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej pełniącej funkcje generatora energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne komunalnego budynku mieszkalnego oraz remont instalacji grzewczej z montażem powietrznej pompy ciepła i kotła olejowego. Roboty budowlane wykonywane są w okresie II i III kwartale 2020r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo budowlane Artur Urbanik. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa sierpnia 2020r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 305000zł.

Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Szumowie

W Zespole Szkół w Szumowie remontowane są 2 sale lekcyjne. Wymieniana jest instalacja elektryczna, podłoga i odnawiane ściany. 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna. Do istniejącego budynku szkoły dobudowany został pawilon z przeznaczeniem na salę przedszkolną. Szkoła dostosowana została również do obowiązujących przepisów p.poż. Koszt inwestycji to kwota 245 042,75 zł. Prace budowlane wykonywane były również przez firmę Przedsiębiorstwo budowlane Artur Urbanik