GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZUMOWIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

dzieci w wieku od 5 lat

poniedziałki od 5 października

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

MŁODSZEJ GRUPY TANECZNEJ MAŻORETEK

dzieci w wieku od 7 lat

czwartki od 24 września

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

NAUKI GRY NA INSRUMENTACH DĘTYCH DREWNIANYCH

dzieci w wieku od 10 lat

spotkanie organizacyjne- Czwartek 10 września 2020 r. godz. 16:00

zajęcia- od 18 września w piątki od godz. 16:00

NAUKI GRY NA INSRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

dzieci w wieku od 10 lat

od 9 września 2020 r.

środy od godz. 15:00

 Zajęcia z gimnastyki artystycznej i taneczne obu grup mażoretek zostały zorganizowane w związku z realizacją projektu "Dziecięco-młodzieżowa akademia pożytecznie spędzonego czasu"grupy nieformalnej "Czasoumilacze", zaś zajęcia z zakresu nauki gry na instrumentach dętych w ramach  projektu "Muzyczne pasje w rytmie marsza" grupy nieformalnej "Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Szumowie. Obydwa projekty uzyskały dofinansowanie z programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj lokalnie LGD " Brama na bagna" w Zambrowie. 

zapisy w budynku GOK w Szumowie lub telefonicznie

Tel: 86 476 92 94, 609 238 471, 507 162 686