Tradycyjnie placówki oświatowe letnie miesiące wykorzystują na przeprowadzenie licznych remontów. Malowane są ściany, wymieniane okna, drzwi, podłogi. Wakacje to również czas, kiedy tempa nabierają nowe inwestycje, dzięki czemu w szkołach powstają nowe pomieszczenia oraz remontowane są całe budynki. W tym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 zakończyły się prace remontowe dwóch sal lekcyjnych nr 27 oraz nr 28 położonych na pierwszym piętrze budynku w Zespole Szkół w Szumowie, przebudowany oraz rozbudowany został budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna oraz wykonana została termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela).

W Zespole Szkół w Szumowie remont obejmował m.in: remont instalacji elektrycznej, rozbudowana została instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonane zostały roboty posadzkowe, wymienione drzwi wejściowe do sal oraz drzwi wewnętrzne, wykonana została rozbudowa w Sali lekcyjnej nr 27, pomalowane zostały ściany oraz sufity.

Do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej dobudowany został pawilon z przeznaczeniem na salę przedszkolną. Szkoła dostosowana została również do obowiązujących przepisów p. poż.

W budynku komunalnym w miejscowości Srebrna (Dom Nauczyciela) termomodernizacja budynku zawierała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza, a także ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, montaż rur spustowych, instalacji odgromowej, elementów ślusarki. Wykonano również montaż instalacji fotowoltaicznej pełniącej funkcje generatora energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne komunalnego budynku mieszkalnego oraz remont instalacji grzewczej z montażem powietrznej pompy ciepła i kotła olejowego.

Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz odpowiednie warunki do nauki.

Zespół Szkół w Szumowie

Szkoła Podstawowa w Srebrnej

Budynek komunalny w Srebrnej (dom nauczyciela)