Informujemy Państwa o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacia/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

Podlaski Kurator Oświaty