Gminne Biuro Spisowe w Szumowie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu, poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne): 15:30 – 20:00.
Kontakt telefoniczny:
1. Hanna Szabłowska – Z-ca GKS: 500 191 315
2. Anna Mostowska – Koordynator GBS: 786 020 156
3. Małgorzata Polak – Członek GBS: 509 847 879