Dnia 20 sierpnia wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne. Prace były prowadzone w miejscowości Srebrna w km 0+700 do 1+500. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm (dwuwarstwowo 3cm+4cm) na długości ok.740m . Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił ok. 177 000zł.