W dniu 13 września odbyły się uroczystości związane z 81 rocznicą Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. W tym roku uroczystości na terenie Gminy Szumowo miały skromniejszy charakter z powodu epidemii SARS-COV 2. O godzinie 12 władze Gminy Szumowo na czele z Panem Wójtem Jarosławem Cukiermanem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Szymańską złożyli kwiaty pod pomnikiem w Łętownicy. Kwiaty oraz znicze złożyli również: delegacja Zespołu Szkół w Szumowie oraz Szkoły Podstawowej w Srebrnej, strażacy OSP Łętownica oraz mieszkańcy Łętownicy. W uroczystości uczestniczyli również Radni Rady Gminy Szumowo oraz zgromadzeniu mieszkańcy Łętownicy. Następnie wszyscy udali się uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych do kościoła parafialnego w Andrzejewie.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbywała się na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz Sekretarz Gminy Pani Hanna Szabłowska a także Wójt Gminy Andrzejewo, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz licznie zgromadzone delegacje złożyli kwiaty na grobie poległych w bitwie na polach Łętownicy i Andrzejewa oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej.uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, pokazy ułańskie oraz wystawa broni palnej z okresu II wojny światowej. Oprawa wojskowa nadała uroczystości bardzo podniosły charakter.