Rokrocznie, od 27 lat organizowany jest konkurs Agroliga. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym  obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

23 września 2020 r. w Dworku Tryumf w Księżynie odbył się uroczysty finał konkursu Agroliga 2020 połączony z wręczeniem nagród. 

Wśród laureatów znaleźli się Państwo Ewa i Robert Truchel z Ostrożnego, reprezentujący zarówno Gminę Szumowo jak i cały Powiat Zambrowski. Państwo Truchel zajmują się chowem trzody chlewnej.

W uroczystości udział wzięli wszyscy finaliści konkursu oraz przedstawiciele parlamentu, władz województwa oraz administracji samorządowej. Gminę Szumowo reprezentowała Z-ca Wójta Pani Hanna Szabłowska, która przekazała laureatom nagrodę w postaci bonu pieniężnego. 

Serdecznie gratulujemy!