Zakończył się montaż ekologicznych ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Szumowo.

Panele montowane były w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu gminy Szumowo”. Realizowany był on od maja do końca września 2020 roku. Inwestycja dofinansowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 910 754,04 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 630 580,87zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Szumowo.

Strategicznym celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne to urządzenia przetwarzające energię słoneczną na elektryczną. Pozyskiwana w ten sposób energia uważana jest za jedno z najbardziej przyjaznych środowisku i nieinwazyjnych źródeł energii. Ponadto instalacja taka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne oraz prowadzi do zmniejszenia opłat za energię. Panele fotowoltaiczne montowane są na dachach bez konieczności ich modernizacji oraz na specjalnie do tego przystosowanych stelażach. Ich konstrukcja pozwala na szybki montaż i natychmiastowe uruchomienie.

W ramach projektu powstały instalacje fotowoltaiczne, które dzięki energii słonecznej będą mogły przez cały rok produkować energię elektryczną zasilającą obiekty gminy.

Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do budynków hydroforni, gdyż koszty energii elektrycznej w znacznym stopniu wpływają na cenę wody dla mieszkańców.

Wśród obiektów użyteczności publicznej gminy wybrano te, gdzie zużycie prądu jest znaczące. Instalacje zamontowane zostały na następujących budynkach:

  1. Hydroforni-Łętownica
  2. Hydroforni - Paproć Duża
  3. Hydroforni - Pęchratka Polska
  4. Hydroforni-Srebrny Borek
  5. Hydroforni-Szumowo
  6. Hydroforni-Wyszomierz Wielki
  7. Zespółu Szkół w Szumowie
  8. Gminnym Przedszkolu w Szumowie


Zamontowane kompletne instalacje fotowoltaiczne obejmują takie elementy jak: panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne. Pracami zajmowała się wyłoniona w przetargu firma Q-ALL IT Green Energy Zbigniew Jastrząb.

Moc instalacji dostosowana została do potrzeb poszczególnych instytucji oraz do wielkości dachów budynków, w których się one znajdują. Łączna moc zainstalowanych urządzeń to 161,32 kWp.