Informujemy, że od czwartku 8 października Urząd Gminy Szumowo jest zamknięty dla interesantów i przeszedł w tryb pracy wewnętrznej ze względów bezpieczeństwa w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w powiecie. Sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie lub e-mailowo. Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.