Od początku września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, znów rozbrzmiewa muzyka orkiestry dętej Trwająca od połowy marca przerwa w próbach i konieczność zaniechania w tym czasie kształcenia nowych kandydatów do orkiestry, znacząco wpłynęły na pogorszenie jej kondycji, zarówno pod względem liczebności jak i poziomu artystycznego. Dlatego ze zdwojonym wysiłkiem podjęliśmy działania mające na celu odbudowanie optymalnego składu orkiestry i podniesienie umiejętności muzycznych orkiestrantów. W swoich działaniach szczególny nacisk położyliśmy na stworzenie uzdolnionym muzycznie młodym ludziom, warunków do rozwijania swoich muzycznych pasji i zainteresowań. Mimo, iż obostrzenia związane z epidemią koronawirusa znacznie utrudniły nam przeprowadzenie niektórych zaplanowanych działań promujących orkiestrę, udało nam się pozyskać aż 12 uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach dętych. Dzięki środkom finansowym pozyskanym na realizację projektu „Muzyczne pasje w rytmie marsza” z Programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Brama na bagna w Zambrowie mogliśmy zatrudnić wykwalifikowanego instruktora gry na instrumentach dętych drewnianych, który zajął się kształceniem przyszłych saksofonistów i klarnecistów. Pozostali uczniowie korzystają z lekcji gry na instrumentach dętych blaszanych tj. trąbka, sakshorn czy tenor prowadzonych przez kapelmistrza naszej orkiestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy i piątki i mają charakter lekcji indywidualnych. W każde piątkowe popołudnie spotykają się też członkowie orkiestry, by pod okiem kapelmistrza doskonalić swój warsztat muzyczny. Prowadzenie nauczania jednocześnie w dwóch sekcjach muzycznych pozwoli na szybsze wykształcenie muzyków i uzupełnienie składu osobowego i instrumentalnego orkiestry.

W miesiącu wrześniu, ze środków projektowych została też zakupiona buława kapelmistrzowska, która posłuży kapelmistrzowi do dyrygowania orkiestrą w czasie marszu.