Baner programu pt. Wspieraj seniora Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom  w wieku 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia (np.: zły stan zdrowia).

Program zakłada pomoc w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Bezpośrednim realizatorem programu w Gminie Szumowo jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie. Program jest realizowany do 31.12.2020 roku.

Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów na numer 22 505 11 11.

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 21:00.

  1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

  2. Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zgodnie ze wskazanym zakresem. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do seniora w celu pomocy oraz datę. Usługa może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu.

  3. Senior może zgłosić prośbę o pomoc bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie dzwoniąc pod numer telefonu (86) 4768011 w.10

UWAGA: Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.


Więcej informacji o Programie Wspieraj Seniora:
https://wspierajseniora.pl/ oraz

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach