Plakat dotyczący konkursu

W ramach programu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa 2017-2022" w Konkursie na Podcast Historyczny, który organizowany był przez portal edukacyjny historiaposzukaj.pl sukces odniósł uczeń Szkoły Podstawoej w Szumowie.

Trzecie miejsce w tym konkursie zajął uczeń klasy 7 Antoni Koda. Jego praca konkursowa to tekst pt. "Od żołnierza do restauratora" opowiadająca o Franciszku Kulczyńskim.

Głównym celem tego typu konkursów jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski. Ponatto dzięki takim inicjatywom jest dodarcie do grupy docelowej treści projektu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ.

Z tekstem można zapoznać się w załączniku poniżej. Uczniowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst pracy konkursowej