W związku z realizacją projektu pt. " Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że aktualnie trwa rekrutacja na nieodpłatne szkolenia ECDL e-Citizen adresowane do osób 45+ rozpoczynających przygodę z komputerem.

Szczegółowe informacje dot. szkoleń znajdują się na stronie internetowej: www.sspw.wrotapodlasia.pl