Komisja Likwidacyjna Zambrowskiego Zwiazku Gmin z siedzibą w Zambrowie ul. Fabryczna 3 informuje, że uchwałą nr 7/I/15 Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin z dnia 26 stycznia 2015 roku postanowion o likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Wzywa się wierzycieli Zambrowskiego Związku Gmin do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.