Punkt Konsultacyjny w NZOZ Centrum Medyczne „ZDROWIE”
Szumowo ul. Dolna 24
tel. (86) 47 69 149

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczającymi Oddziały Lecznictwa Odwykowego oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.
Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
  • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
  • Motywowanie osób współuzależnionych do    ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego
  • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii
  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Porad udziela specjalista psychoterapii uzależnień Małgorzata Chojnowska - pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Pracę Punktu Konsultacyjnego koordynuje kierownik NZOZ Centrum Medyczne „ZDROWIE” - Janina Śledziewska.

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 14.00 – 18.00

Działalność punktu konsultacyjnego finansuje Gmina Szumowo