W związku z realizacją projektu pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców gminy Szumowo w wieku 45+ na bezpłatne szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu. Kurs obejmuje 24 godziny szkolenia 6 dni x 4godz.
Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 23 sierpnia 2015r.( niedziela) o godz. 15.00 w GOK Szumowo. Następne terminy spotkań zostaną dostosowane do potrzeb kursantów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma notes, długopis, kalendarz książkowy, torbę materiałową ekologiczną, pendrive 16 GB, skrypt oraz prezentację.
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony obiad i serwis kawowy.
Do wygrania w każdej grupie nowoczesny tablet!


Liczba miejsc jest ograniczona. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10 - 12 osób.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zamieszczonego zgłoszenia (załącznik nr 1) i dostarczenie go do Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie do dnia 17 sierpnia 2015r.
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w GOK Szumowo lub pod numerem telefonu 86 476 92 94 w godz. 10.00- 18.00

 Załącznik nr 1 (ankieta)