poz4Informujemy, że stawki i terminy opłat za odpady w 2016 roku są takie same jak w roku poprzednim.

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r.