Każda zima niesie za sobą wiele zagrożeń, między innymi lodowe nacieki zwisające z dachów. Często potrafią ważyć nawet kilka kilogramów. Spadający lodowy nawis z dachu potafi ciężko zranić a nawet zabić.
Przypominamy, że właściciele i zarządcy posesji mają obowiązek usunięcia nacieków. Zaniedbanie tego obowiązku grozi odpowiedzialnością karną.