Widok na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w SrebrnejW gminie Szumowo trwają trzy inwestycje budowlane.
 
 1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej.
 
Wykonawcą robót jest  firma MEROX Rokicki, Mężyński Spółka Cywilna. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 774 000zł i jest finansowany ze środków własnych gminy z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Prace rozpoczęły się w 2014 r. Planowany termin oddania inwestycji przypada na lipiec 2016 r. Wykonawca obiecuje ukończenie projektu pod koniec maja. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej to 450 m2 natomiast zaplecza prawie 170 m2. Wybudowany budynek pomieści boisko o wymiarach 24m X 13m i trybuny dla 48 osób.  Sala zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt sportowy. Na zewnątrz wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny i parking z 10 miejscami postojowymi. 
 
 
 
2. Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczynek. 
 Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2015r. Wymienione zostały już: pokrycie dachowe, stolarka okienna, zakończono ocieplanie budynku. W  najbliższym czasie wykonana zostanie elewacja i wykończone wnętrze. Termin zakończenia inwestycji ustalono na koniec czerwca bieżącego roku.
 
 
3. Przebudowa drogi gminnej Łętownica - Srebrny Borek. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "BITUM". Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni żwirowej, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych zjazdów gospodarczych oraz remont chodnika. Długość odcinka drogi objętego przebudową to 3,4 km. Za nami są już roboty rozbiórkowe dotyczące ciągów pieszych w miejscowości Łętownica, korytowanie na całym odcinku drogi oraz wymiana gruntu na odcinku ok. 250 mb. Łączny koszt prac przewidzianych do realizacji w 2016 r. to kwota ponad 1 049 600 zł. Inwestycja ta jest finansowana przez Gminę Szumowo w partnerstwie z Powiatem Zambrowskim oraz z przyznanych środków z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 495 191,86 zł.