Od 1 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” wpłynęło już prawie 300 wniosków.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 wypłata, po przyznaniu świadczenia,  nastąpi z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10-tym dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.
Ośrodek Pomocy Społecznej ma 3 miesiące na wydanie decyzji - licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów. Po raz pierwszy decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie wydana na okres do 30 września 2017.
Wnioski o świadczenia wychowawcze można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, portalu informacyjno - usługowego Emp@tia, elektroniczną platformę usług administracji publicznej - ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Większość wniosków została dostarczona osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, gdzie wszyscy wnioskodawcy mogą uzyskać fachową pomoc w  wypełnieniu wniosku oraz uzyskać wszelkich niezbędnych informacji.Pierwsze wypłaty nastąpią w dniu dzisiejszym.