zdjęcie przedstawia wizualizacje budynku Zespołu Szkół w Szumowie po termomodernizacji.Już niebawem ruszą kolejne inwestycje w gminie Szumowo.Chodzi mianowicie o termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Szumowie i Urzędu Gminy, oraz świetlicy wiejskiej
w Radwanach –Zaorze. 

Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej, a także zmiana estetyki ścian zewnętrznych obiektów. Zakres prac jest bardzo rozległy i polegał będzie między innymi na wprowadzeniu w budynkach takich zmian, które przyczynią się do ograniczenia strat energii cieplnej, co przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji i podniesienie parametrów energetycznych obiektów. W rezultacie wpłynie to na poprawę warunków nauczania i pracy,  podniesienie standardów bazy oświatowej.
 


W budynkach, o których mowa, docieplone zostaną ściany zewnętrzne i fundamentowe, wierzchnią warstwę elewacji stanowić będzie tynk akrylowy. Stare rury, rynny spustowe i obróbki blacharskie zostaną wymienione na nowe. Wyremontowana zostanie instalacja odgromowa. Dodatkowo w budynku Urzędu Gminy zamontowane zostaną elewacyjne profile ozdobne. Natomiast w budynku świetlicy wiejskiej w Radwanach Zaorze wymieniona będzie stolarka okienna.

Zgodnie z zamówieniem prace w Urzędzie Gminy Szumowo i w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany - Zaorze będą wykonane do 30.06.2016 r. natomiast termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Szumowie
w terminie od 01.06.2016 do 15.08.2016 r. Całkowity koszt inwestycji to koszt ponad 444000 zł i jest w całości finansowany ze środków własnych gminy.

Zapraszamy do galerii poniżej, gdzie zamieściliśmy zdjęcia aktualne budynków i wizualizacje obiektów po termomodernizacji.

Zespół Szkół w Szumowie

Urząd Gminy Szumowo

Świetlica wiejska w miejscowości Radwany-Zaorze