Uprzejmie zawiadamiam, że XVIII uroczysta sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Elżbieta Szymańska