W ostatnim czasie Gmina Szumowo zakończyła kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Mieszkańcy Kaczynka, Radwan Zaorze i Żabikowa Rządowego cieszyć się mogą wyremontowanymi budynkami świetlic wiejskich.

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczynek rozpoczęła się w październiku 2015 roku.

Prace obejmowały wyminę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji i wykończenie wnętrz.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radwanach Zaorze ruszył na początku maja  i zakończył się zgodnie z ustalonym terminem na koniec czerwca br.  W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Do dyspozycji mieszkańców są odnowione pomieszczenia świetlicy, kolorowy plac zabaw i grill ogniskowy.

Zakończono również roboty budowlane polegające na remoncie wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Żabikowie Rządowym. Odnowione zostały tam pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze. Przeznaczone one będą na kuchnię, siłownie i salę.

Oko cieszy również budynek Urzędu Gminy Szumowo. W ramach tego zadania przeprowadzono termomodernizacje budynku, oraz zmieniono estetykę ścian zewnętrznych obiektu. Zamontowano na nim elewacyjne profile ozdobne. Prace przebiegały bardzo sprawnie.

W czerwcu dokonano także odbioru końcowego zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Łętownica – Srebrny Borek"  Zadanie polegało na wykonaniu  nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni żwirowej, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych zjazdów gospodarczych oraz remont chodnika.

Ww. inwestycje wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa, a także poprawią walory estetyczne naszej gminy. Stworzone zostały również warunki  do aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym naszych wsi oraz realizacje wspólnych działań. Odnawiane, modernizowane i wyposażane budynki są miejscem wielu spotkań co przekłada się na wzrost integracji mieszkańców gminy.  W bieżącym roku na inwestycje w Gminie Szumowo przeznaczone zostało łącznie ok 5.300.000 zł. Część środków pozyskano z funduszy unijnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Świetlica wiejska w miejscowości Kaczynek

Świetlica wiejska w Radwanach - Zaorze

Świetlica wiejska w  Żabikowie Rządowym

Urząd Gminy Szumowo

Przed:

  Po:

Droga gminna Łętownica -  Srebrny Borek

Przed:

  Po: