W dniu 25.08.2016 r. uruchomiony został system monitorowania w Szumowie. Na budynkach użyteczności publicznej zainstalowano 7 kamer wysokiej rozdzielczości, które przez 24 godziny na dobę monitorują sytuację na terenie miejscowości Szumowo.

Wójt Gminy Szumowo złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku Panu insp. Danielowi Kołnierowiczowi i Staroście Zambrowskiemu Panu Robertowi Rosiakowi propozycję dotyczącą pomocy w reaktywowaniu Posterunku Policji w Szumowie.

Będzie to kolejna inwestycja w bezpieczeństwo publiczne.

Odpowiadając na zapowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego o możliwość utworzenia Posterunku Policji w Szumowie, Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman zaproponował daleko idącą pomoc przy remoncie budynku po byłym Posterunku Policji.

 Wójt Gminy zaproponował również pokrycie kosztów związanych z wymianą centralnego ogrzewania z węglowego na olejowy, remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, wykonanie parkingu i nowych schodów zewnętrznych. Przewidziany wkład to kwota około 200000 zł. Propozycja samorządu jest daleko idąca, gdyż Wójt ma możliwości prawne, aby zwolnić Policję z wszelkich opłat za zajmowane lokale. Jedynym kosztem utrzymania Posterunku Policji w Szumowie byłaby opłata za energię elektryczną.

Jednocześnie informujemy, iż w roku 2016 roku Gmina Szumowo przeznaczyła kwotę 33000 zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Środki te przeznaczone zostały na zakup samochodu terenowego i remont budynku, a także na działania prewencyjne. Wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i ochroną przeciwpożarową w Gminie Szumowo wynoszą w tym roku kwotę 596000 zł.

Należy nadmienić iż na ten cel Gmina pozyskała 27000 zł ze środków zewnętrznych. Gmina wspiera również działalność PSP w Zambrowie, a współpracę z tą jednostką należy uznać za wzorową.

Wójt Gminy i Rada Gminy Szumowo planuje jeszcze wiele działań w celu poprawy bezpieczeństwa  na terenie Gminy Szumowo.

Dzięki wcześniejszym działaniom, na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa tworzonej przez MSWiA, Gmina Szumowo jest najbezpieczniejszą gminą w  powiecie zambrowskim.

Wójt Gminy Szumowo składa serdeczne podziękowania Panu Staroście Zambrowskiemu za zaangażowanie w odtworzenie Posterunku.

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do ponownego otwarcia Posterunku Policji w Szumowie.

Galeria

Kamery

Budynek przyszłego Posterunku Policji przed remontem

 

  Pisma