W ostatnim czasie znacznie wzrosła aktywność Koła Gospodyń Wiejskich w naszej miejscowości. Przybyło wielu członków, wybrano nowy zarząd i zarejestrowano je w Kółkach Rolniczych naszego regionu. Koło z dnia na dzień „rozwija swoje skrzydła i z apetytem patrzy na życie". Poczynając od wspólnego spędzania wolnego czasu,  poprzez wymianę doświadczeń rękodzielniczych i kulinarnych, po uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, wystawach, pokazach itp. KGW współpracuje z lokalnymi urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami.

Od lipca do grudnia br. w Pęchratce Polskiej odbędzie się cykl działań zainicjowanych przez zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w ramach projektu "Z apetytem na życie", dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w Zambrowie.

Głównym celem projektu jest podejmowanie inicjatyw służących międzypokoleniowej integracji mieszkańców naszej miejscowości, wymianie doświadczeń rękodzielniczych
i kulinarnych oraz prezentacji umiejętności podczas lokalnych imprez i uroczystości. Mamy zamiar przeprowadzić następujące działania:
1. Biesiada seniorów.
Spotkania seniorów naszej wsi odbywają się cyklicznie. Tym razem zostanie zorganizowana impreza o zasięgu gminnym. Uświetnieniem jej będzie występ zespołu "Szansa" z Zambrowa.
2. Prezentacja wsi, wytworów rękodzielniczych i kulinarnych na Dożynkach Wojewódzkich w Szumowie.
3. Dzień Pieczonego Ziemniaka.
Jest to okoliczność zapoczątkowana przez Szkołę Podstawową w Pęchratce Polskiej. W tym roku zamierzamy stać się jej współorganizatorami. Planujemy, aby ten dzień był okazją do spotkania się różnych pokoleń mieszkańców. Podczas wspólnego przygotowywania potraw
z ziemniaków zostaną przekazane młodszym uczestnikom tajniki kuchni staropolskiej.
4. Zabawa andrzejkowa.
Impreza wiejska z udziałem wszystkich mieszkańców kultywująca tradycje andrzejkowe.
5. Wigilia wiejska.

Po raz drugi będzie zorganizowane spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców Pęchratki Polskiej przez KGW przy współpracy Szkoły Podstawowej. Jasełka w wykonaniu uczniów, dzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw wigilijnych, wspólne kolędowanie, wystawa ozdób bożonarodzeniowych, to doskonała okazja do integracji międzypokoleniowej jej uczestników.


Każde z wydarzeń będzie poprzedzone warsztatami, na których będą przygotowywane wytwory rękodzielnicze i kulinarne. Poza Dożynkami Wojewódzkimi w Szumowie wszystkie działania będą odbywały się w remizie strażackiej w Pęchratce Polskiej. O dokładnych terminach spotkań i imprez będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pęchratki Polskiej do aktywnego uczestnictwa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KGW Pęchratka Polska