14 października 2016r. w atmosferze ciepła, radości i wzruszenia nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Srebrnej. Był to dzień szczególny.

Spełniły się marzenia nie tylko uczniów, ale całego społeczeństwa Gminy Szumowo.

W tym wyjątkowym momencie w dziejach szkoły, zebrało się grono szacownych osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektorzy gminnych palcówek oświatowych, przyjaciele szkoły, pracownicy obsługi, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00.

Pani dyrektor szkoły Małgorzata Cekało w swoim przemówieniu powitała przybyłych gości. Podkreśliła, iż stworzone warunki pozwolą dzieciom efektywniej poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, śmiało patrzeć w przyszłość. Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, ale także miejsce do spędzenia wolnego czasu, organizowania spotkań, uroczystości, rozwijania swoich umiejętności i talentów. Zapewniła że nowo oddana sala gimnastyczna zagospodarowana zostanie w taki sposób, aby mogli z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy Gminy Szumowo.

Oficjalnego otwarcia hali sportowej, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali: Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srebrnej Małgorzata Cekało oraz przedstawiciele rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

Sala została także poświęcona przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Następnie w swoich przemówieniach zaproszeni goście gratulowali tak pięknego i nowoczesnego obiektu oraz życzyli wielu sukcesów sportowych i rozwijania talentów. Nie kryli radości z realizacji tej inwestycji, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju młodzieży i mieszkańców Gminy Szumowo.

W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się bardzo atrakcyjnemu programowi sportowo- artystycznemu przygotowanemu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne, a także sportowe. W skomplikowanych układach choreograficznych dowiedli, że wytrwałością i systematyczną pracą mogą osiągnąć zamierzone cele.

Budowa tej długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji rozpoczęła się w 2014 roku.Inwestycja została ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje to kwota 1 845 011 zł. Na budowę sali otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 550 000 zł. Przetarg na budowę wygrała firma MEROX Rokicki, Mężyński Spółka Cywilna. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 684,98m2, z czego powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej to 450 m2. Zaplecze stanowią pomieszczenia przeznaczone na pokój i łazienkę trenera, łazienki dziewcząt i chłopców oraz szatnie i magazynki sprzętu sportowego. W sali zlokalizowane zostało małe boisko do koszykówki (24x13m.), boisko do piłki siatkowej (18x9m) oraz małe boisko do piłki ręcznej (24x12m). Po północnej stronie sali wykonane zostały składane trybuny sportowe. Sala wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt sportowy. W skład wyposażenia sali weszły m.in. bramki do piłki ręcznej, kosze i tablice do koszykówki, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, urządzenia do gry w piłkę siatkową, tablica wyników sportowych, drążek gimnastyczny oraz szyny do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych. Na zewnątrz wykonano ciąg pieszo-jezdny i parking z 10 miejscami postojowymi.

Oddanie do użytku sali gimnastycznej otwiera nowy etap w dziejach Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

zdjęcia pochodzą z portalu: zambrów.org