Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika ds. inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Preferowane wykształecenie techniczne w zakresie: budownictwo, architektura, zagospodarowanie przestrzenne.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo.