Zdjęcie dekoracji z uroczystości (dwa serduszka, gołębie na niebieskim tle) oraz napis Złote Gody „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."

Papież Jan Paweł II

Siedemnaście par małżeńskich z terenu Gminy Szumowo świętowało w sobotę 26 listopada 2016 r. Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Sakramentalne "TAK" przed 50 laty wypowiedziały następujące pary:

 1. Janina i Jan Dębek z miejscowości Srebrna
 2. Marianna i Edward Głęboccy z miejscowości Kaczynek
 3. Józefa i Marian Elceser z miejscowości Szumowo
 4. Czesława i Stanisław Tatko z miejscowości Żabikowo Rządowe
 5. Maria i Wiesław Gawkowscy z miejscowości Radwany Zaorze
 6. Elżbieta i Henryk Radgowscy z miejscowości Srebrny Borek
 7. Regina i Stefan Glińscy z miejscowości Zaręby-Jartuzy
 8. Janina i Henryk Grzeszczuk z miejscowości Paproć Duża
 9. Krystyna i Mieczysław Podedworny z miejscowości Pęchratka Polska
 10. Stanisława i Bolesław Głęboccy z miejscowości Szumowo
 11. Anna i Lucjan Bączyk z miejscowości Srebrna
 12. Krystyna i Mieczysław Kulesza z miejscowości Paproć Duża
 13. Jadwiga i Stanisław Płotczyk z miejscowości Srebrny Borek
 14. Henryka i Tadeusz Podedworny z miejscowości Pęchratka Polska
 15. Krystyna i Eugeniusz Daniłowscy z miejscowości Ostrożne
 16. Alicja i Zygmunt Truchel z miejscowości Ostrożne
 17. Marianna i Kazimierz Gwardiak z miejscowości Łętownica

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyła również rodzina Czcigodnych Jubilatów, Wójt Gminy - Pan Jarosław Cukierman, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Elżbieta Szymańska, Skarbnik Gminy - Pani Halina Dmochowska, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szumowie - Pani Agnieszka Żochowska, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie, odprawioną w intencji jubilatów, celebrowaną przez proboszcza tutejszej parafii ks. kan. dr Sławomira Grodeckiego. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

Dalsze obchody świętowania Jubileuszu Złotych Godów odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, gdzie Wójt Gminy Jarosław Cukierman i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szumowie Pani Agnieszka Żochowska w swoich przemówieniach podziękowali za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia, życząc Parom Małżeńskim dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha, wiele spokoju, zadowolenia z każdego wspólnie przeżytego dnia, w otoczeniu najbliższej rodziny, jak również doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego patrzymy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia.
Minęło już 50 lat od chwili kiedy połączyli swój los, powiedzieli sobie słowo „TAK” i włożyli obrączki złączeni uczuciem i wzajemną ufnością.

Na pewno nie bez obaw podejmowali decyzję o wspólnej drodze przez życie i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności. Mimo wszystkich trudności z jakimi przyszło się Szanownym Jubilatom borykać, stworzyli rodzinne domy, wychowali i wykształcili dzieci, wielu z Nich doczekało się wnuków, a nawet prawnuków.

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy – zapewne tak może mówić o sobie każda z 17 par z terenu Gminy Szumowo, która przeżyła ze sobą 50 lat i dłużej. Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zrozumieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, codziennych spraw, a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas przeżyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej. Życie dwojga ludzi na przestrzeni 50 lat zapewne nie składało się tylko z dobrych, jasnych i szczęśliwych chwil. Prawdopodobnie w przeszłości wielokrotnie doświadczyli momentów zwątpienia, czy zniechęcenia. Jednak wzajemna miłość, szacunek, wierność dokonanemu wyborowi i poszanowanie dla wspólnie złożonej obietnicy – pozwoliły te wszystkie przeciwności zwyciężyć. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenie dane sobie "uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe" zostało dotrzymane. Małżeństwa Jubilatów są przykładem na to, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, są lżejsze. I na pewno każda ze świętujących Par Małżeńskich za receptę na tak długi i udany związek na pierwszym miejscu wskazałaby prawdziwe i szczere uczucie.

50 wspólnie przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.
Miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. Wspólne życie to wielka próba charakterów, to szukanie kompromisów, to wrażliwość na drugiego człowieka, to w konsekwencji oddanie i zaufanie.

To właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim poważaniem, szacunkiem społecznym, podziwem i ogromnym uznaniem.

Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Parom Małżeńskim wręczono również dyplomy okolicznościowe od władz samorządowych oraz piękne wiązanki kwiatów.
Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie z udziałem młodzieżowej orkiestry dętej i zespołu mażoretek "Arabeska".
Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na uroczysty obiad, na którym podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana oraz weselnym tortem.

Foto galeria

 Zdjęcia i film: Robert Kurpiewski

 częśc 1 - Msza Święta.

 Część 2 - Ceremonia wręczenia medali.